Đố vui khoa học

Hãy trả lời những câu đố để kiểm tra hiểu biết của bạn về tình hình khoa học trong tuần và nhận quà là cuốn sách "" do Alpha Books tài trợ.

Câu hỏi 1:

Một nghiên cứu mới đây tại Anh chứng minh rằng gene mang tên rs4950 tác động tới khả năng gì của con người?

A.

B.

C.

Đang tải...