ACBS: Lỗ 61 tỷ đồng do tự doanh chứng khoán

Chi phí tự doanh của Chứng khoán ACB trong quý IV2012 lên tới hơn 300 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS) vừa công bố khoản lỗ sau thuế gần 61 tỷ đồng trong báo cáo tài chính quý IV/2012, chủ yếu do chi phí hoạt động tự doanh phát sinh tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của công ty thời gian này đạt 277 tỷ đồng, gần 84% trong đó đến từ mảng tự doanh.

Tính chung cả năm, ACBS lãi 91,6 tỷ đồng, bằng một nửa so với 2011.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2012 của ACBS. Đơn vị tính: Tỷ đồng

Ngoài ra, cả năm 2012, ACBS cũng bán ròng hơn 53 triệu cổ phiếu, thu về 823 tỷ đồng. Hiện tại, trong danh mục đầu tư ngắn hạn, ACBS nắm giữ EIB và VCB nhiều nhất với số lượng 5,3 - 9 triệu cổ phiếu, theo thứ tự. Một số khoản đầu tư dài hạn của ACBS còn có lượng lớn cổ phiếu tại một số công ty như Địa ốc ACB, Xi măng Bút Sơn, Ngân hàng Kiên Long... ứng với tổng trị giá trên 500 tỷ đồng (theo giá trị sổ sách).

Tên chứng khoán đầu tư dài hạn

Số lượng

(Cổ phiếu)

Giá trị theo sổ sách

(Triệu đồng)

Công ty Địa ốc ACB2.500250
Công ty cổ phần Xi măng Bút Sơn6.437.702101.555
Công ty Đào tạo ngân hàng107.643767,3
Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 19.644.130206.796
Công ty Hàng không Tăng tốc2.000.00021.000
Ngân hàng Kiên Long18.400.154200.501
ACBGF2.000.000 20.100

Riêng đối với một số nhà băng, ACBS đã thoái hết vốn trong năm 2012, bao gồm 33,5 triệu cổ phiếu tại Ngân hàng Đại Á, 11 triệu cổ phiếu tại Ngân hàng Kỹ thương, 1.139 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Đông Á, 14,65 triệu cổ phiếu Ngân hàng Việt Á và 57,8 triệu cổ phiếu Eximbank.

Tính đến 31/12/2012, ACBS có hơn 1.500 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tài sản ngắn hạn đạt 4.153 tỷ đồng, công ty không có bất động sản đầu tư. Ngoài ra, vốn chủ sở hữu ACBS cũng giảm gần 10% trong năm qua, xuống còn 1.653 tỷ đồng.

Tường Vi

Đang tải...