Yahoo Tin tức

Thẻ căn cước sẽ thay thế chứng minh nhân dân

Dự kiến giữa năm 2015, công dân bắt đầu được cấp thẻ căn cước tích hợp số định danh cá nhân thay thế cho chứng minh thư và nh…