Bộ Giáo dục điều chỉnh đáp án môn Lịch sử

Ban chỉ đạo tuyển sinh - Bộ GD-ĐT vừa điều chỉnh đáp án và phiếu chấm môn Lịch sử kỳ thi ĐH, CĐ đợt II, phần điều chỉnh nằm trong câu 4a.

ol

  

Vân Phong

SOẠN TIN
DT gửi 6524
Nhận kết quả điểm thi ngay khi công bố
 
DTG  gửi 6724
Nhận gói điểm thi (điểm thi, chỉ tiêu, xếp hạng)
 
DC gửi 6524
Nhận điểm chuẩn ngay khi công bố
 
XH gửi 6524
Để biết thứ hạng của mình so với các thí sinh khác
 
            Xem mã trường

Đang tải...