Có nên mua HKphone Revo không?

Mình thấy trên mạng nói nhiều và kiểm tra hiệu năng của máy thấy cũng được. (Ko0l.b0y)

Tên người gửi: Ko0l.b0yEmail: ko0l.b0y_9x_hl@...

Mình thấy trên mạng nói cũng nhiều và kiểm tra hẳn hiệu năng của máy thấy cũng được, không biết có nên mua không.

Mong các bạn cho thêm ý kiến.

Ko0l.b0y

Đang tải...