Công ty con Vinaconex thoái vốn khỏi nhau

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex chuẩn bị bán toàn bộ gần 2 triệu cổ phiếu VCH theo chủ trương tái cơ cấu vốn tại các công ty liên kết của Vinaconex.

Từ 14/1 đến 13/2, đơn vị thành viên của Vinaconex là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex dự kiến bán toàn bộ 1,98 triệu cổ phiếu VCH. Trong đó, VCH là cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vinaconex, một công ty con khác của Vinaconex. Việc thoái vốn lần này là để thực hiện chủ trương tái cơ cấu vốn tại các công ty liên kết của Vinaconex, phương thức giao dịch theo thỏa thuận.

Trước đó, 6 tháng đầu năm 2012, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vinaconex đã lỗ 30,4 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm, mức lỗ dự kiến là 2,1 tỷ đồng. Riêng Vinaconex mẹ cũng bị lỗ tới trong 9 tháng đầu năm 2012.

Một lãnh đạo tại Vinaconex từng cho biết, cả năm 2012 lợi nhuận tổng công ty sẽ do trích lập dự phòng đầu tư tài chính lớn tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả (CPC). Trước đó, theo kế hoạch, Vinaconex mẹ phấn đấu đạt doanh thu gần 6.900 đồng, đồng thời lợi nhuận 72,6 tỷ đồng.

Tường Vi

Đang tải...