Cổ phiếu Tân Tạo ra khỏi rổ VN30

Ngoài ITA bị loại do là bị cảnh báo, cổ phiếu NTL cũng bị loại khỏi rổ VN30 do tỷ lệ vốn hóa không đủ. Hai cổ phiếu mới được bổ sung vào rổ VN30 là PGD và CSM.

Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa công bố danh mục bổ sung và thay thế các cổ phiếu trong rổ VN30 kỳ một năm 2013. Theo đó, cổ phiếu ITA của Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Tạo do bà Đặng Thị Hoàng Yến làm Chủ tịch HĐQT và cổ phiếu NTL của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm bị loại ra khỏi rổ VN30.

Nguyên nhân, ITA hiện là cổ phiếu bị cảnh báo (từ 20/9/2012), còn NTL bị loại vì tỷ lệ vốn hóa không đủ điều kiện dù mới được đưa vào rổ VN30 từ tháng 7/2012. Thay thế cổ phiếu ITA và NTL là hai mã PGD của Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam và cổ phiếu CSM của Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Cổ phiếu ITA, NTL, PGD, CSM đóng cửa phiên 14/1 có giá lần lượt 6.000 đồng, 16.300 đồng, 32.200 đồng, 26.900 đồng.

Trước đó vào tháng 7 năm 2012, HOSE cũng loại 4 mã SJS của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Khu công nghiệp Sông Đà, HVG của Công ty cổ phần Hùng Vương, KDH của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền và QCG của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai ra khỏi rổ VN30. Thay vào đó là 4 mã HSG của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, DRC của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, NTL của Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm và MBB của Ngân hàng cổ phần Quân Đội.

Chỉ số VN30 có tần suất tính toán 1 phút một lần và sẽ được xem xét định kỳ 6 tháng một lần vào tháng 7 và tháng giêng hàng năm. Tỷ trọng các cấu phần trong chỉ số không quá 10%. Chỉ số tính toán dựa trên phương pháp giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

Các cổ phiếu phổ thông đang niêm yết trên sàn HOSE tham gia vào tính toán chỉ số phải không thuộc một trong các diện như: Cổ phiếu thuộc diện bị cảnh cáo, kiểm soát, tạm ngưng giao dịch trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm xem xét.

Hàn Phi

Đang tải...