Cấp giấy chứng nhận cho đất lấn chiếm?

TTO - * Trước đây gia đình tôi có một mảnh đất và nhà ở trên diện tích 70m2. Năm 1989, Nhà nước có chủ trương mở rộng đường 8 nên đã tháo dỡ nhà và đất ở của gia đình tôi khoảng 45m2, còn lại nhà trên 25m2 đất vẫn nằm trong mốc giới quy hoạch của đường gia đình tôi vẫn sử dụng đến nay.

Năm 1989, UBND thị xã Sầm Sơn cấp đền bù cho gia đình tôi 100m2 đất mà không cấp cho gia đình tôi một giấy tờ gì. Cuối năm 1989, gia đình tôi đã xây dựng nhà ở trên 100m2 đất đó. Đồng thời đã lấn chiếm ra phía sau ruộng bỏ hoang không ai canh tác 50m2 để cải tạo trồng rau sinh hoạt. Gia đình tôi đã xây hàng rào bao phủ toàn bộ 50m2 đất lấn chiếm và sử dụng ổn định không ai tranh chấp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Hiện khu đất đó đã vào quy hoạch ổn định. Khi tôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 100m2 đất cấp thì UBND ép gia đình tôi phải làm cả 50m2 đất lấn chiếm trên vào cùng bìa đỏ và phải nộp 50% tiền sử dụng đất cho 50m2 đất lấn chiếm, đồng thời yêu cầu gia đình tôi phải viết cam kết trả lại mảnh đất 25m2 nói trên mới làm thủ tục cho gia đình tôi. Xin hỏi việc làm của UBND là có đúng theo Luật đất đai không?

caohung cao, (hungpro1982@...)

- Trả lời:

Theo thư bạn trình bày, tôi hiểu năm 1989 Nhà nước có chủ trương thu hồi đất (thu hồi của gia đình bạn 70m2 chứ không phải 45m2 vì 25m2 đất hiện gia đình bạn đang sử dụng vẫn đang nằm trong mốc giới quy hoạch). Nên UBND yêu cầu gia đình bạn làm cam kết trả lại mảnh đất 25m2 là hợp lý.

Về 50m2 đất gia đình bạn lấn chiếm và sử dụng ổn định không có tranh chấp từ năm 1989 thì theo quy định tại khoản 4 điều 50 Luật đất đai 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Tuy nhiên, 50m2 đất là do lấn chiếm nên theo khoản 5 điều 8 nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 (đã được sửa đổi bởi nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010): “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do lấn chiếm xây dựng nhà ở nếu phù hợp với quy hoạch khu dân cư và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất như sau:

Trường hợp sử dụng đất trước ngày 15-10-1993, thu tiền sử dụng đất bằng 50% theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở mới; thu bằng 100% theo giá đất ở do UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích ngoài hạn mức giao đất ở”.

Như vậy, trường hợp 50m2 đất của bạn nằm trong quy hoạch và trong hạn mức giao đất ở nên UBND yêu cầu gia đình bạn đăng ký quyền sử dụng và đóng tiền sử dụng 50m2 đất đó là hoàn toàn hợp lý và có lợi cho bạn.

Trân trọng,

Luật sư LÊ THỊ HOÀI GIANG
(Văn phòng luật sư Lê Nguyễn)

Đang tải...