Cao tay

Một ông thợ may vừa mua một cửa hiệu ở phố chính của thành phố.

Trước khi treo biển hiệu, ông ta đi xem các biển hiệu của 4 ông thợ may khác cùng phố. Ông ta thấy ở cửa hiệu thứ nhất, tấm biển đề: “Thợ may khéo nhất thành phố”.

Ông ta đi tiếp, thì thấy 3 tấm biển hiệu tiếp theo đề như sau: “Thợ may khéo nhất vùng”, “Thợ may khéo nhất nước” và “Thợ may khéo nhất thế giới”.


Minh họa: DAD 

Trong lòng băn khoăn, ông ta về cửa hiệu của mình. Cuối cùng, ông ta treo tấm biển: “Thợ may khéo nhất phố”. 

Anh Phương
(st)
Đang tải...