Đi chợ sách số

Đi chợ sách số

Hiện tại, trừ Sách Phương Nam đang cung cấp ebook bằng cách chép trực tiếp (offline) vào thiết bị đọc, các đơn vị kinh doanh sách số như Alezaa, NXB Tổng Hợp hay NXB Trẻ sắp tới đây đều phát triển "chợ sách" online. Hoạt động từ tháng 4-2011, trang mạng Alezaa hiện có lưu lượng hơn 3.000 đầu sách số thường trực. Ðược xem là chợ sách lớn nhất Việt Nam cho đến nay, Alezaa là đối tác phát hành sách số cho khoảng 50% các công ty sách và NXB trên toàn quốc.

LAM ÐIỀN

Đang tải...