HVG muốn thành cổ đông chiến lược tại Thực phẩm Sao Ta

Sau thông báo thoái vốn khỏi 3 công ty con nhằm thu về 108 tỷ đồng, Thủy Sản Hùng Vương quyết định bỏ 52,2 tỷ đồng để nắm gần 40% cổ phần tại Thực phẩm Sao Ta.

Công ty cổ phần Thủy sản Hùng Vương (mã: HVG) thông báo mua 5 triệu cổ phiếu FMC của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta để trở thành cổ đông chiến lược của đơn vị này, đồng thời qua đó mở rộng hoạt động nuôi trồng, chế biến xuất khẩu thủy sản.

Giá mỗi cổ phiếu FMC là 10.500 đồng, như vậy, tổng giá trị Thủy sản Hùng Vương bỏ ra để sở hữu 38,46% cổ phần tại Thực phẩm Sao Ta là 52,5 tỷ đồng. Thủy sản Hùng Vương sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho Thực phẩm Sao Ta thông qua đợt phát hành cổ phiếu của đơn vị này.

Trước đó, Thủy sản Hùng Vương thông báo thoái vốn khỏi 3 công ty con xuống mức dưới 50% để thu về 108 tỷ đồng. Cụ thể, tại Công ty Hùng Vương Vĩnh Long (vốn điều lệ 60 tỷ đồng), tỷ lệ sở hữu giảm từ 90% xuống 31,67%. Sau khi chuyển nhượng 58,33% vốn, Công ty Hùng Vương thu về 35 tỷ đồng.

Tại Công ty Hùng Vương Sa Đéc (vốn điều lệ 60 tỷ đồng), HVG tỷ lệ giảm từ 70% xuống 11,67%. Thương vụ này Công ty Hùng Vương cũng ghi nhận giá trị giao dịch 35 tỷ đồng. Đối với 90% cổ phần tại Công ty An Lạc (vốn điều lệ 42 tỷ đồng), HVG thoái toàn bộ và thu về 37,8 tỷ đồng.

Toàn bộ lượng cổ phần này sẽ được nhượng lại cho Công ty cổ phần Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương miền Tây tại mệnh giá và không ghi nhận lãi lỗ cho bên chuyển nhượng.

Hàn Phi

Đang tải...