Kết quả đào tạo thư ký

Phóng viên phỏng vấn hiệu trưởng trường dạy nghề: "Các ngài đào tạo nghề gì vậy?".

- Chúng tôi dạy tốc ký, đánh máy, vi tính...

- Kết quả đào tạo thế nào ạ?

- Khóa vừa rồi đã lấy chồng hết. Em học lực kém nhất cũng lấy được một phó tổng giám đốc.

Khoai sưu tầm

* Chia sẻ chuyện, ảnh, video cười

Đang tải...