Kết quả chung kết 1 Tiếng hát mãi xanh 2013

Công bố kết quả đêm chung kết 1 Tiếng hát mãi xanh 2013.

A video or other embedded content has been hidden. Click here to view it.

Đang tải...