KDC: Tổng giám đốc đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Hiện, ông Trần Lệ Nguyên nắm 8,44% cổ phần KDC, tương đương gần 13,5 triệu cổ phiếu.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh Đô - ông Trần Lệ Nguyên vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu KDC từ ngày 18/1 tới 16/2. Nếu giao dịch thành công, ông Nguyên sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ tại Kinh Đô từ 8,44% lên 9,69%, tương đương số cổ phiếu tăng từ gần 13,5 triệu lên khoảng 15,5 triệu.

Cùng ngày, vợ ông Mã Thanh Danh - thành viên HĐQT Kinh Đô là bà Vương Bửu Dinh đã bán 10.000 cổ phiếu KDC từ 9/1 tới 11/1, hạ tỷ lệ nắm giữ tại Kinh Đô từ 0,123% (195.936 cổ phiếu) xuống còn 0,116% (185.936 cổ phiếu).

Cổ phiếu KDC hiện đã tăng phiên thứ 4 liên tiếp. Đóng cửa phiên 14/1, cổ phiếu KDC kịch trần, tăng 2.100 đồng, lên 44.600 đồng - cao nhất kể từ giữa tháng 5 năm 2012 tới nay.

Hàn Phi

Đang tải...