Kyo York hát 'Quê bác Ba Phi'

Hành trình về thăm quê bác Ba Phi được miêu tả đậm nét trong bài hát của Kyo York.

A video or other embedded content has been hidden. Click here to view it.

Đang tải...