Màn phản ứng trọng tài của Janowicz

Phản ứng thái quá của Janowicz khi trọng tài xác nhận điểm số từ pha đánh bóng của đối phương mà anh cho rằng đã ra ngoài. Đây là thời điểm nhạy cảm vì Janowicz đang dẫn tiebreak 9-8 và sẽ kết thúc set đấu thành công nếu trọng tài xác định bóng ngoài.

Đang tải...