Điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền Hà Nội

TTO - Sáng 10-8, đã có thêm hàng loạt trường ĐH công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2012.

Thí sinh xem lại bài thi sau môn thi hóa ở Hà Nội - Ảnh: Quang Thế

Theo thông báo của hội đồng tuyển sinh Học viện Báo chí và tuyên truyền, ngành có điểm chuẩn thấp nhất học viện là 15 điểm. Chuyên ngành điểm chuẩn cao nhất là báo truyền hình với 22,5 điểm khối C và 21 điểm khối D. Năm 2012, học viện dành 150 chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Ngành/Chuyên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Điểm sàn NV2

Chỉ tiêu NV2

Xã hội học

C,D1

18,5

Công tác xã hội

C,D1

17/16

Triết học Mác Lênin

C,D1

15

17

5 chỉ tiêu khối C, 5 chỉ tiêu khối D1

Chủ nghĩa xã hội khoa học

C,D1

15,5

17

25 chỉ tiêu khối C, 10 chỉ tiêu khối D1

Kinh tế chính trị Mác Lênin

D1,A

16/16,5

Quản lý kinh tế

D1,A

15,5/16

Lịch sử Đảng

C

17

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

C,D1

19/16

Quản lý văn hóa - tư tưởng

C,D1

15/15,5

17

10 chỉ tiêu khối C, 5 chỉ tiêu khối D1

Chính trị học phát triển

C,D1

16,5/15

Quản lý xã hội

C,D1

16

17

10 chỉ tiêu khối C

Tư tưởng Hồ Chí Minh

C,D1

15/16

17

15 chỉ tiêu khối C, 5 chỉ tiêu khối D1

Giáo dục lý luận chính trị

C,D1

15/15,5

17

10 chỉ tiêu khối C, 5 chỉ tiêu khối D1

Văn hóa và phát triển

C,D1

15

17

10 chỉ tiêu khối C, 5 chỉ tiêu khối D1

Chính sách công

C,D1

16,5

Khoa học quản lý nhà nước

C,D1

15

17

20 chỉ tiêu khối C, 10 chỉ tiêu khối D1

Xuất bản

C,D1

18,5/17,5

Báo in

C,D1

22/18

Báo ảnh

C,D1

21,5/19

Báo phát thanh

C,D1

22,5/20,5

Báo truyền hình

C,D1

22,5/21

Quay phim truyền hình

C,D1

18/17

Báo mạng điện tử

C,D1

22/18,5

Thông tin đối ngoại

C,D1

20/18,5

Quan hệ quốc tế

C,D1

22,5/19

Quan hệ công chúng

D1,A

21/15,5

Quảng cáo

D1,A

20,5/15

Ngôn ngữ Anh

D1

20

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào những chuyên ngành còn chỉ tiêu của Học viện Báo chí và tuyên truyền cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi. Thời gian đăng ký xét tuyển từ 10-8 đến 30-8.

* Sáng 10-9, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng đã thông báo chính thức điểm chuẩn vào từng chuyên ngành. Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn dành 187 chỉ tiêu, ĐH Giáo dục dành 40 chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Chi tiết điểm chuẩn và điểm đủ để nộp đơn xét tuyển tại hai trường này như sau:

TRƯỜNG ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn

Ngành/chuyên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Điểm sàn NV2

Chỉ tiêu NV2

Báo chí

A, C,D

18/22/20,5

Chính trị học

A, C,D

17/18/17

Công tác xã hội

C,D

19/18

Đông phương học

C,D

20/22,5

Hán Nôm

C,D

18/17

18/17

10 chỉ tiêu khối C, 5 chỉ tiêu khối D

Khoa học quản lý

A, C,D

17/21,5/17,5

Lịch sử

C,D

18/17

18/17

7 chỉ tiêu khối C, 3 chỉ tiêu khối D

Lưu trữ học

A, C,D

17/18/17

Ngôn ngữ học

A, C,D

16/18/17

18 khối C, 17 khối D

10 chỉ tiêu khối C, 16 chỉ tiêu khối D

Nhân học

A, C,D

16/18/17

16/18/17

10 chỉ tiêu khối A, 15 chỉ tiêu khối C, 15 chỉ tiêu khối D

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A, C,D

19/22/21

Quốc tế học

A, C,D

17/21,5/20

Tâm lý học

A,B,C,D

18/19,5/20/18,5

Thông tin học

A, C,D

16/18/17

16/18/17

10 chỉ tiêu khối A, 20 chỉ tiêu khối C, 15 chỉ tiêu khối D

Triết học

A, C,D

16/18/17

16/18/17

10 chỉ tiêu khối A, 15 chỉ tiêu khối C, 16 chỉ tiêu khối D

Văn học

C,D

18,5/17

Việt Nam học

C,D

20/17

Xã hội học

A, C,D

16/18/17

18 khối C, 17 khối D

5 chỉ tiêu khối C, 5 chỉ tiêu khối D

Trường ĐH Giáo dục

Sư phạm ngữ văn

C,D

18,5/17

Sư phạm lịch sử

C,D

18/17

18/17

25 chỉ tiêu khối C, 15 chỉ tiêu khối D

Thời gian Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Giáo dục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung là từ ngày 10 đến 29-8. Công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung và danh sách trúng tuyển dự kiến ngày 31-8.

* Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung phải nộp bản gốc phiếu báo kết quả thi đại học. Nếu thí sinh không nộp bản gốc thì hồ sơ không được công nhận. Từ 10-8 đến 16g ngày 27-8, thí sinh được quyền rút lại hồ sơ xét tuyển bổ sung. Sau thời hạn này, thí sinh không được rút lại hồ sơ xét tuyển bổ sung đã nộp. 10g hằng ngày trong thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung nêu trên, công bố danh sách đăng ký xét tuyển bổ sung ngày trước đó tại website ussh.vnu.edu.vn.

* Còn Trường ĐH Văn hóa Hà Nội sẽ xét tuyển bổ sung rất nhiều chuyên ngành đào tạo. Điều kiện xét tuyển của nhà trường là thí sinh đạt điểm sàn ĐH (đăng ký xét tuyển ngành đào tạo ĐH) hoặc điểm sàn CĐ (đăng ký xét tuyển ngành đào tạo cao đẳng),

Chi tiết cụ thể như sau:

TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA HÀ NỘI

Ngành/ chuyên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Điểm sàn NV2

Chỉ tiêu NV2

Kinh doanh xuất bản phẩm

C,D1

15/14

14,5/13,5

Khoa học thư viện

C,D1

15/14

14,5/13,5

Thông tin học

C,D1

15/14

14,5/13,5

Bảo tàng học(gồm chuyên ngành bảo tàng; bảo tồn di tích )

C,D1

15/14

14,5/13,5

Văn hóa học (gồm các chuyên ngành: nghiên cứu văn hóa, văn hóa truyền thông )

C,D1

15.5/14.5

14,5/13,5

Văn hóa dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành

- Chuyên ngành quản lý nhà nước về văn hóa DTTS

C,D1

15/13.5

14,5/13,5

- Chuyên ngành tổ chức hoạt động văn hóa DTTS

R1

18

Quản lý văn hóa, gồm các chuyên ngành :

- Chuyên ngành chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

C,D1,R1

16.5/14/19.5

- Chuyên ngành mỹ thuật - quảng cáo

N2

19.5

- Chuyên ngành quản lý các hoạt động âm nhạc

N1

20

- Chuyên ngành đạo diễn sự kiện

N3

19.5

- Chuyên ngành biểu diễn âm nhạc

N1

16

Ngành sáng tác văn học (chuyên ngành viết báo )

C,D1

15.5/14.5

14,5/13,5

Ngành Việt Nam học

- Chuyên ngành văn hóa du lịch

C,D1

18.5/16.5

- Chuyên ngành lữ hành - hướng dẫn du lịch

C,D1

18.5/16.5

- Chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch quốc tế

D1

17

13,5

Các ngành đào tạo cao đẳng:

- Quản lý văn hóa

C,D1

11,5/10,5

100

- Khoa học thư viện

C,D1

11,5/10,5

100

- Việt Nam học (chuyên ngành văn hóa du lịch )

C,D1

11,5/10,5

100

- Kinh doanh xuất bản phẩm

C,D1

11,5/10,5

100

Thời gian nhận hồ sơ: đại học: từ 13-8-2012 đến 7-9-2012, cao đẳng: từ 20-8-2012 đến 20-9-2012. Hồ sơ xét tuyển gồm giấy chứng nhận kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2012 có dấu đỏ của trường dự thi, 2 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc.

NGỌC HÀ

Đang tải...