Nhiều mẫu ô mai, xí muội chứa chì và chất cấm

Ngày 20.6, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Bộ Y tế cho biết trong các tuần gần đây đã lấy 90 mẫu ô mai, xí muội tại Hà Giang, Lai Châu, Khánh Hòa, Cà Mau, Tiền Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Kiên Giang, Hà Nội, TP.HCM, Bình Định, Hải Phòng, Lâm Đồng, Bắc Giang, Quảng Nam để xét nghiệm.

Kết quả, 65 mẫu có sử dụng đường sarcarine vượt quá giới hạn cho phép; 13 mẫu có sử dụng cyclamate (chất tạo ngọt cấm sử dụng trong thực phẩm). Ngoài ra, có 1 mẫu có sử dụng natri benzoic, 23 mẫu có sử dụng a xít benzoic là chất bảo quản chống nấm mốc cấm sử dụng trong thực phẩm, 9 mẫu có hàm lượng chì cao hơn giới hạn cho phép...

Liên Châu

Đang tải...