Phát hiện mới về Stonehenge

(TNO) Những phát hiện mới cho thấy đã có dấu hiệu định cư tại khu vực xung quanh di tích Stonehenge tại Anh sớm hơn đến 5.000 năm so với suy đoán trước đây.

Công trình nghiên cứu do Đại học Mở của Anh thực hiện tại một địa điểm cách cấu trúc đá nổi tiếng khoảng 1,6 km đã tìm thấy chứng cứ chắc chắn đầu tiên về sự sinh hoạt liên tục của con người từ năm 7.500 trước Công nguyên (CN).

Kết quả phân tích đồng vị về vật liệu tìm được tại nơi này đã khẳng định con người lưu trú tại đây từ giữa năm 7.500 trước CN đến 4.700 trước CN, theo BBC.

 Stonehenge đã xuất hiện rất sớm, nhờ công những người định cư vào năm 7.500 trước CN
Stonehenge đã xuất hiện rất sớm, nhờ công những người định cư vào năm 7.500 trước CN
- Ảnh: Creative Commons

Phát hiện mới đã xóa sổ giả thuyết lâu nay rằng khu vực Stonehenge đã bị bỏ hoang bởi những người thuộc thời đại đồ đá giữa và phải đến thời đồ đá mới, cách đó khoảng 5.000 năm, con người mới tái định cư tại nơi này.

Từ đó, các nhà nghiên cứu Anh cho rằng Stonehenge phải được nhìn nhận là một nơi mà một nền văn hóa sát nhập với một nền văn hóa khác.

Những người ở đây từ đầu nhiều khả năng đã dựng những cột đầu tiên tại Stonehenge, gọi là các cột thời đồ đá giữa, vào thiên niên kỷ thứ 9 và thứ 7 trước CN.

Phi Yến


Đang tải...