Phiên đầu năm, trái phiếu Chính phủ bán hết 99%

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 4.950 tỷ đồng trên tổng số 5.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ phát hành trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2013.

Ngày 11/1, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng) và 5 năm (1.000 tỷ đồng).

Trong phiên đấu thầu đầu tiên của năm 2013, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 4.950 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ trúng thầu là 99%.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 9.170 tỷ đồng. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,44% một năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,51% một năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.935 tỷ đồng. Kết quả, huy động thành công 1.950 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,65% một năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,5% một năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 5.354 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,20 -9,75% một năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 9,30% một năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,35% một năm).

Hàn Phi

Đang tải...