Rà soát, nắm rõ hiện trạng đất nông, lâm nghiệp

 Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ chủ trì, kiểm tra đối với diện tích đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (lấn chiếm, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn sai quy định...).

Theo website Chính phủ, tại Công văn hoả tốc 1239 gửi Bộ NN-PTNT, Bộ Tài nguyên Môi trường và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm kê hiện trạng đất và lập phương án quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất chưa bàn giao cho công ty cổ phần, chưa bàn giao cho địa phương quản lý sau khi thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (công ty, nông lâm trường quốc doanh).

Bên cạnh đó, báo cáo hiện trạng, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng đất từ khi nhận bàn giao đối với diện tích đất đã bàn giao cho địa phương quản lý.

Đồng thời, cần rà soát đối với diện tích đã bàn giao cho công ty cổ phần để xác định rõ diện tích đất công ty cổ phần còn nhu cầu sử dụng và diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng cho việc sản xuất nguyên liệu phục vụ cơ sở chế biến.

Trên cơ sở đó, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký hợp đồng thuê đất theo quy định hiện hành đối với diện tích đất công ty cổ phần còn nhu cầu sử dụng cho việc sản xuất nguyên liệu phục vụ cơ sở chế biến. Hoặc yêu cầu công ty cổ phần làm thủ tục bàn giao cho địa phương đối với diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng cho việc sản xuất nguyên liệu phục vụ cơ sở chế biến để quy hoạch, quản lý theo đúng quy định hiện hành.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai, hoàn thành các công việc trên, lập báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ NN-PTNT nông thôn trước 30/11/2012. Các bộ Tài nguyên và Môi trường, NN-PTNT tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12.

Đối với các nông, lâm trường quốc doanh như Tổng công ty Chè Việt Nam, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam, Tổng công ty Rau quả - Nông sản... đã cổ phần hóa, cũng cần triển khai ngay việc rà soát hiện trạng đất đai; đồng thời làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển sang thuê đất đối với diện tích đã giao mà công ty đang tiếp tục quản lý, sử dụng để sản xuất nguyên liệu phục vụ cơ sở chế biến của công ty.

Thời gian quan, một số địa phương, đơn vị sau khi cổ phần hóa chưa quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả đất được giao, chưa rà soát, lập quy hoạch và làm thủ tục chuyển giao đất đai từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, nên đất đai bị buông lỏng quản lý, tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép diễn biến phức tạp.

PV

Đang tải...