REE trả cổ tức 2012 bằng tiền 16%

Thời gian thanh toán từ ngày 254, chốt danh sách cổ đông vào 222. Dự kiến, REE chi 390 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã: REE) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 22/2 để tạm ứng cổ tức 2012 và tổ chức ĐHCĐ2013. Tỷ lệ trả cổ tức là 16% (mỗi cổ phiếu nhận 1.600 đồng).

Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế 2012 và lợi nhuận chưa phân phối của REE. Thời gian thanh toán từ ngày 25/4. Với hơn 244,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, REE sẽ chi khoảng 390 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Cổ phiếu REE đóng cửa phiên giao dịch 21/1 tăng 700 đồng, lên 18.600 đồng. 10 phiên gần nhất, trung bình mỗi phiên, REE khớp lệnh hơn 1,1 triệu cổ phiếu.

Hàn Phi

Đang tải...