Sản lượng cá tra đang giảm

(TNO) Tổng cục Thống kê cho biết sản lượng cá tra 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 560.000 tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương trọng điểm nuôi cá tra có diện tích thả nuôi và sản lượng giảm nhiều là An Giang 846 ha, giảm 3% (sản lượng 130.000 tấn, giảm 3%), Cần Thơ 746 ha, giảm 5,1%, (61.000 tấn, giảm 6,9%), Vĩnh Long 434 ha, giảm 10,6% (52.000 tấn, giảm 7,6%), Bến Tre 416 ha, giảm 7,1% (90.000 tấn, giảm 3%)…

Sản lượng giảm chủ yếu là do sản xuất cá tra thua lỗ kéo dài, giá cá tra nguyên liệu giảm, chi phí đầu vào tăng, nhu cầu nhập khẩu bị thu hẹp

Quang Minh Nhật

Đang tải...