Sao Paulo đồng ý bán Lucas Moura cho M.U

  Những thương vụ chuyển nhượng chỉ là các cuộc mua bán trong đó đôi bên tìm đủ mọi cách để tăng, giám giá trị cầu thủ. Thuận mua thì vừa bán!

Đang tải...