SVC: Bán hết cổ phần tại Ngân hàng Phương Đông

Với giá bán 11.000 đồng một đơn vị, SVC thu về 133,53 tỷ đồng sau khi chuyển nhượng toàn bộ 12,14 triệu cổ phần nắm giữ tại Ngân hàng Phương Đông.

Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Mã CK: SVC) vừa cho biết đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn sở hữu tại Ngân hàng cổ phần Phương Đông (OCB). Việc chuyển nhượng nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư để nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh.

Toàn bộ 12,14 triệu cổ phần OCB được SVC chuyển nhượng với giá 11.000 đồng. Theo đó, tổng giá trị thương vụ này là 133,53 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối tác nhận chuyển nhượng trong thương vụ này không được công bố. Số lượng cổ phần trên chiếm 4,05% vốn điều lệ của Ngân hàng Phương Đông.

Ngọc Tuyên


Đang tải...