Tòa soạn Báo Thanh Niên tại Hà Nội chuyển địa điểm

Từ ngày 1.11.2012, Tòa soạn Báo Thanh Niên tại Hà Nội chuyển sang địa điểm mới tại số 389-391 Trường Chinh, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. Mọi giao dịch, thư từ xin chuyển về địa chỉ trên. Số điện thoại và hộp thư điện tử không thay đổi.

Báo Thanh Niên

Đang tải...