Tôi là người chiến thắng - Tập 2: Quốc Thiên hát 'Xin chào xin chào'

Thử nghiệm hình tượng sôi động trên sân khấu “Tôi là người chiến thắng”, Quốc Thiên khiến giám khảo Siu Black hết sức hài lòng.

A video or other embedded content has been hidden. Click here to view it.

Đang tải...