Tôi là người chiến thắng - Tập 2: Quốc Thiên hát 'Lạc'

Với việc chọn bản hit “Lạc”, Quốc Thiên đã nhận về 82 phiếu bình chọn từ giám khảo.

A video or other embedded content has been hidden. Click here to view it.

Đang tải...