Tôi có được miễn lệ phí trước bạ nhà đất?

TTO - * Năm 2011 tôi được thừa kế từ ông nội mảnh đất khoảng 2.000m2 (bao gồm nhà). Khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu được thông báo là đóng khoảng 5 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ nhà đất nhưng sau khi tìm hiểu được biết là tại khoản 10 điều 4 nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17-6-2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định trường hợp tôi không phải nộp lệ phí trước bạ.

Vậy tôi có được lấy lại số tiền đó hay không? Nếu được thì phải làm thủ tục gì?

lee sena ( @...)

- Trả lời:

Thứ nhất, về lệ phí trước bạ, trong thư bạn không nói rõ bạn được nhận thừa kế và làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở đối với di sản thừa kế vào thời điểm nào của năm 2011 vì thông tư 45/2011 như bạn đề cập trên có hiệu lực từ ngày 1-9-2011.

Nên nếu bạn làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở đối với di sản thừa kế từ ông nội bạn trước thời điểm nghị định 45/2011 có hiệu lực thì bạn phải tuân theo quy định của nghị định 176/2009.

Theo nghị định 176/2009, việc nhận thừa kế giữa ông nội và cháu nội không thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạ. Còn nếu bạn làm thủ tục sau ngày 1-9-2011 thì bạn có quyền làm đơn khiếu nại đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận cho bạn.

Thứ hai, về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đây không phải là thuế thu nhập cá nhân.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là nghĩa vụ của bạn với Nhà nuớc khi bạn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Còn thuế thu nhập cá nhân thì đánh vào thu nhập của bạn, tuy nhiên có những trường hợp được miễn thuế như tại điều 4 mà bạn đã dẫn chiếu.

Thực tế, theo thông tin bạn cung cấp, rõ ràng bạn đã được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bạn làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với việc nhận chuyển nhượng di sản thừa kế (khi đó bạn chỉ phải đóng lệ phí trước bạ).

Điều này hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật. Như vậy, nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là bắt buộc đối với bạn.

Trân trọng.

Luật sư LÊ THỊ HOÀI GIANG
(Văn phòng luật sư Lê Nguyễn)

Đang tải...