Giai thoại làng võ - Kỳ 4: Đấu võ kén chồng

Giai thoại làng võ - Kỳ 4: Đấu võ kén chồng

Theo lão võ sư Phan Thọ (89 tuổi, ở làng Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, H.Tây Sơn, Bình Định), câu ca “Trai An Thái, gái An …

Chia trang

(100 bài)