TP.HCM bỏ chín thủ tục hành chính

(TNO) Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa ký quyết định bãi bỏ chín và ban hành mới một thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch Kiến trúc trên địa bàn TP.

Theo đó, một thủ tục mới ban hành là: thủ tục cấp giấy phép quy hoạch.

Chín thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch; thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000; thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000; thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000; thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000; thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500; thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500; thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500; thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500.

N.Tập 

Đang tải...