Trực tiếp: Đám cưới Tăng Thanh Hà

 Trực tiếp: Đám cưới Tăng Thanh Hà
Diễn viên Hứa Vĩ Văn đến từ khá sớm để chuẩn bị tiễn người em thân thiết về
nhà chồng

 Trực tiếp: Đám cưới Tăng Thanh Hà
Diễn viên Quốc Cường và ca sỹ Phạm Anh Khoa

 Trực tiếp: Đám cưới Tăng Thanh Hà

 Trực tiếp: Đám cưới Tăng Thanh Hà
Xe đón dâu của chú rể Louis Nguyễn

 Trực tiếp: Đám cưới Tăng Thanh Hà

 Trực tiếp: Đám cưới Tăng Thanh Hà
Đám cưới của Hà Tăng khiến cho cả khu phố trở nên náo nhiệt và kéo ra xem rất đông
đúc


Mời độc giả F5 trang liên tục để được cập nhật...