Trailer MV "Xin yêu thương rời xa" - Nam Hùng

Đĩa đơn đầu tay của ca sĩ Top 12 Sao Mai Điểm Hẹn 2012.


Đang tải...