Vatican đạt tiến bộ trong hoạt động chống rửa tiền

Moneyval, một cơ quan của Hội đồng châu Âu có nhiệm vụ xử lý các vụ rửa tiền,

cho biết Vatican đã đạt được những tiến bộ trong các hoạt động chống rửa tiền

thời gian qua song cần phải làm nhiều hơn nữa.


Thông báo của Moneyval cho hay: “Tòa thánh đã làm được nhiều việc trong

một thời gian ngắn. Tuy nhiên, Tòa thánh cần phải giải quyết được những vấn đề

quan trọng khác để đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế trong giao dịch tài

chính.”


Cụ thể, thông báo của Moneyval “khuyến cáo” rằng ngân hàng của Vatican,

Institute for Religious Works (IOR), “cần phải nhận được sự cố vấn độc lập từ

một cơ quan giám sát trong tương lai gần.”


Ngân hàng Vatican có tên chính thức là IOR, được thành lập trong Thế chiến thứ 2 để quản lý các tài khoản do các cơ

quan, nhân sự tôn giáo nắm giữ.


Năm 1982, ngân hàng đã mất 250 triệu bảng Anh sau khi một trong những ngân

hàng tư nhân lớn nhất Italy là Banco Ambrosiano bị sụp đổ./.


Đang tải...