Vietinbank họp cổ đông bất thường về đối tác Nhật

Ngày 262, ngân hàng này sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường để niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành cho đối tác chiến lược Nhật Bản tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) cho biết dự kiến sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2013 vào ngày 26/2 tại Hà Nội. Nội dung của cuộc họp này liên quan tới việc Vietinbank phát hành thành công hơn 644 triệu cổ phần phổ thông cho Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) của Nhật Bản.

Cụ thể, tại cuộc họp này, Đại hội cổ đông sẽ phê duyệt việc lựa chọn BTMU là đối tác chiến lược nước ngoài cũng như việc tăng vốn điều lệ tương ứng với giá trị cổ phần mới đã phát hành cho ngân hàng trên. Cũng tại phiên họp này, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông để phê duyệt việc cổ đông của Vietinbank không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo tỷ lệ sở hữu đối với số cổ phần đã phát hành cho BTMU.

Năm 2012, Vietinbank lãi trước thuế hơn 8.200 tỷ đồng và thông báo trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 16% để tăng vốn. Sau thương vụ mua bán sáp nhập "khủng" với đối tác từ Nhật Bản, Vietinbank trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hiện nay.

Năm 2013, VietinBank cho biết đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 15-20%, nguồn vốn huy động tăng 15-20%, dư nợ tín dụng và đầu tư tăng 15-20%. Nợ xấu sẽ khống chế dưới 3% và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 10-15%.

Thanh Thanh Lan

Đang tải...