VIG: Cổ đông lớn muốn bán 1,8 triệu cổ phiếu

Đang tải...