Xài tiền không phải của mình, coi chừng tội hình sự

TT - Theo quy định tại điều 141 Bộ luật hình sự quy định về tội chiếm giữ trái phép tài sản, người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ 5 triệu đến dưới 200 triệu đồng; cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên hoặc cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hóa có giá trị đặc biệt thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Như vậy, những người nào đã nhận nhầm tiền hoặc nhận thừa tiền với mức tiền như nói ở trên do sơ suất của bên chuyển tiền hoặc của giao dịch viên ngân hàng mà không trả lại theo yêu cầu của chủ sở hữu thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 141 Bộ luật hình sự.

Trường hợp số tiền chiếm giữ trái phép dưới 5 triệu đồng thì người có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo điểm e, khoản 2, điều 18 của nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời số tiền chiếm giữ sẽ bị tịch thu để trả lại cho chủ sở hữu.

NGUYỄN MINH SƠN (Viện KSND tỉnh Kiên Giang)

Đang tải...